39 – Lektörsutlåtande från HoI

Återstående tid: 39 veckor

Antal goda tecken: 1

Antal dåliga tecken: 1

Summa: 0

 

Nu kom lektörsutlåtandet från HoI förlag. Kommentaren ”Det råder inga tvivel om att du kan skriva” fick mig att sväva på moln i tre dagar. Det kändes som om lektören hade förstått min text och råden hon gav var konkreta och lätta att ta till sig. Det handlade mycket om att strama till och renodla. Hålla mig till deckare och inte gå så långt mot thriller, följa handlingen genom färre karaktärers perspektiv och beskriva vad som skedde före mordet i återblickar i stället för i inledningen av texten. Hon avslutade sitt utlåtande såhär:

”Jag tror att om du fokuserar på huvudintrigen och låter karaktärernas handlingar och ord föra den framåt i jämnt tempo så kan detta bli en spännande bok.

I nuläget vill berättelsen vara för mycket samtidigt och där når den inte ända fram. Mitt förslag ar att du arbetar igenom boken en gång till, och jag har fullt förtroende för att du kan åtgärda detta.”

Det känns som om jag planerat att köra bil i nittio km/h och men passerar en skola och måste sakta ner till trettio.

På dag fyra insåg jag att varken lektören eller redaktören hade bett mig återkomma med den omarbetade texten!!!

Förtvivlan.

Redaktörens kommentar var kort.

Nu är lektören klar med sitt utlåtande av ditt manus ”Bortom ondska”. Jag bifogar det i mejlet. Lektören ser potential i ditt manus, men rekommenderar fortsatt bearbetning innan utgivning.”

Vad betyder potential? För mig är det ett tomt ord. Något man kan skriva utan att göra några åtaganden. Jag var tvungen att mejla redaktören och fråga.

 

”Vad betyder det att texten har potential?

Optimistisk tolkning: Arbeta om texten enligt utlåtandet. Om det görs på ett bra sätt så är det dags att börja med redigering mm.

Pessimistisk tolkning: Ja om författaren skriver varje dag i fem år så kanske det skulle kunna bli något.

 

Jag återkommer i nästa vecka med redaktörens svar.

Räknas detta som ett gott tecken? Nej därför att HoI är förlaget som låter författaren ta den finansiella risken genom att betala hela utgivningen men som också ger författaren åttio procent av vinsten i stället för det traditionella tjugo procenten.

HoI tar alltså endast risken att skada sitt rykte genom att ge ut undermålig litteratur. Jag betalade femtusen kronor för ett lektörsutlåtande och bestämde att det inte skulle kunna räknas som ett gott tecken eftersom jag är garanterad att få ett utlåtande. Hade de skrivit ”vi vill ge ut ditt manus” hade det kunnat vara ett gott tecken, men det gjorde de inte, de lusarna.

Kommentarsfunktionen är stängd.