24 – Plus och minus

Återstående tid: 24 veckor

Antal goda tecken: 1

Antal dåliga tecken: 2

Summa: -1

Matematiska bryderier. I höstas skrev jag att ett längre utlåtande från HoI inte kunde ses som ett gott tecken eftersom jag betalade för det och därför var garanterad att det skulle vara långt. Nu när jag fick mitt andra utlåtande från dem så tog jag det genast som ett negativt tecken och hamnade på minus 1.

Hmm. Hur ska jag få till det så att ett utlåtande från HoI kan ses som antingen ett gott eller ett dåligt tecken? Måste fundera.

Kommentarsfunktionen är stängd.