23 – Fördjupa karaktärer

Att ge karaktär åt figurerna genom vad de säger

Att ge karaktär åt figurerna genom vad de säger

Återstående tid: 23 veckor

Antal goda tecken: 1

Antal dåliga tecken: 2

Summa: -1

Min lektör tycker att alla mina karaktärer pratar likadant och därmed kan deras karaktär inte gestaltas genom hur de pratar. Hon har rätt förstås.

Jag kan ge min elvaåring, Linnea och mina gamla tanter, Signe och Edith, unika röster genom att de tillhör en annan generation. Problemet är tegänget. Alla är trettiofem år gamla, välutbildade och har växt upp ihop. Hur ska jag skilja dem åt genom hur de pratar?

Här måste jag ta hjälp av min idol, Elisabeth George. I hennes bok Write away bifogar hon i appendix något som hon kallar Character Back story. Det är ett sätt att hitta djupet i karaktären genom att fylla i en förberedd mall. Jag har översatt och byggt ut den här.

Nu har jag en vecka på mig att förbättra dialogen innan slutinlämningen på skrivarlinjen. Kommer jag att kunna mejsla ut karaktärerna bättre?

Kommentarsfunktionen är stängd.